fbpx

Schouderontsteking (Frozen shoulder)

Als de schouder stijf wordt zonder enige aanleiding spreken van een idiopathische of primaire ‘frozen shoulder’. Er is dan sprake van een kapselontsteking waardoor het kapsel te strak staat en verkort raakt. Doordat het kapsel niet genoeg lengte meer heeft kan de kop niet goed genoeg bewegen.

Er is een verschil tussen een stijve schouder door ontsteking, genaamd capsulitis, en stijfheid zonder ontsteking zoals in de revalidatiefase na een breuk of operatie. Een kapselontsteking komt vaker voor bij vrouwen, meestal tussen de 40 en 70 jaar. 

De klachten van een frozen shoulder

De frozen shoulder klachten bestaan uit pijn die voor slapeloze nachten kan zorgen en die verergert bij beweging van de arm. De pijn kan mogelijk uitstralen naar de nek, bovenarm of de hand. De pijn wordt met name ervaren in de bovenarm. De schouder verstijft geleidelijk. 

In het verloop van de ontsteking worden 3 stadia onderscheiden die elkaar opvolgen. Het eerste stadium wordt ‘freezing phase’ genoemd. In deze fase staat pijn en de ontsteking van het gewrichtskapsel op de voorgrond. De duur van dit stadium kan variëren van 6 tot 9 maanden. Het tweede stadium heet de ‘frozen phase’. In deze fase staat de verstijving van de schouder op de voorgrond. De pijn vermindert, maar de schouderfunctie is sterk beperkt. Deze fase duurt gemiddeld 4 tot 9 maanden

Het laatste stadium wordt de ‘thawing phase’ genoemd. In deze fase treedt het herstel van het schoudergewricht geleidelijk op. De functie kan volledig herstellen. De duur van deze fase kan uiteenlopen van 5 tot 26 maanden.

Oorzaken

Een schouderontsteking kan ontstaan door een mechanische irritatie door overbelasting of een val. Er zijn gevallen waarbij er geen oorzaak bekend is, dit wordt een idiopathische oorzaak genoemd. Een schouderontsteking kan veroorzaakt worden door een peesontsteking, slijmbeursontsteking of een kapselontsteking. 

Overbelasting kan ook een oorzaak zijn, met name eenzijdige bewegingen maken kan irritatie en een schouderontsteking veroorzaken. 

Wat kunt u zelf doen aan een schouderontsteking?

Voor hertsel is het belangrijk dat u uw schouder blijft gebruiken, probeer dus door te gaan met dagelijkse bezigheden. Vermijd daarentegen wel zware belasting en bewegingen die de schouder ontsteking duidelijk verergeren. Zijn ook kleine bewegingen pijnlijk? Dan is het goed uw schouder tijdelijk rust te geven. Probeer dan een paar keer per dag uw arm in meer richtingen te bewegen en hierna zo snel mogelijk dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Als u hier te lang mee wacht wordt de schouder stijf en zal het steeds lastiger worden om uw arm weer te gaan gebruiken welke naar een frozen shoulder lijdt.

Zorg voor afwisselende beweging. Wanneer u steeds dezelfde bewegingen maakt, bijvoorbeeld de hele dag schoonmaakt en stofzuigt, kan dat een schouderontsteking geven of het herstel verminderen. Is de pijn ondragelijk, neem dan contact op met uw huisarts of fysiotherapeut.

Fysiotherapie Suri in Den Helder

Stap1: Bij fysiotherapie Suri in Den Helder zoeken wij direct naar het probleem. Dit doen wij doormiddel van echografie. Door het maken van een echo, kunnen we daadwerkelijk zien of er een schouderontsteking aanwezig is in de schouder.

Stap 2: Na het maken van een echo kunnen wij kijken of er wel of geen schouderkapsel ontsteking aanwezig is. Wat wij vaak zien is dat er dus geen ontsteking aanwezig is. Ook de slijmbeurs in de schouder is niet opgezet waardoor wij kunnen relativeren dat de klachten niet direct uit de schouder vandaan komen, maar door actieve triggerpoints. Door de aanwezige bewegingsbeperkingen noemen huisartsen het een frozen shoulder.

Deze triggerpoints zorgen ervoor dat de beweeglijkheid van de schouder afneemt en dat er referred pain ontstaat(uitstralende pijn).

Schouder pijn frozen shoulder en schouderkapsel gebied
Pijn gebied Frozen Shoulder en schouderontsteking

Stap 3: Fysiotherapie Suri behandeld deze triggerpoints op verschillende manieren: Dry needling, shockwave, massages en mobiliserende oefeningen.


Lees de vele recensies op: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/fysiotherapiepraktijk-fysiotherapie-suri-den-helder-3051957

× WHATSAPP ONS!